Nagłówek

Opis usługi

Wydawanie decyzji administracyjnych jest to usługa służąca do przekazywania studentom, kandydatom i pracownikom wiadomości przez system Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Wytworzona usługa ma służyć m.in. do wystawiania kandydatom na studentów decyzji o przyjęciu na studia lub odrzuceniu ich aplikacji. System będzie pozwalał na masowe wysłanie wiadomości przez ePUAP podpisanej kwalifikowanych podpisem pracownika Uniwersytetu. System będzie pozwalał również na obsługę zdefiniowanych na koncie jednostki  skrzynek przychodzących i wychodzących w ePUAP. Założeniem systemu jest uproszczenie komunikowania się jednostki w formie elektronicznej przez system ePUAP. System będzie zintegrowany z Federacyjnym systemem zarządzania tożsamością.

Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego