Interaktywny portal informacyjny

Tworzenie stron łatwe jak nigdy dotąd

Federacyjne zarządzanie tożsamością

Logowanie w wiele miejsc jednym kontem

Bezpieczne aplikacje internetowe dla Mazowsza

Bezpieczny dostęp do wirtualnych zasobów swojej jednostki

Uniwersytecki System Obsługi Studiów w chmurze

USOS bez nakładu finansowego na infrastrukturę

Wydawanie decyzji administracyjnych

Przekazywanie informacji administracyjnych zgodne z ePUAP

Wirtualny schemat urzędu

Wizualna prezentacja procesów

Elektroniczne zarządzanie dokumentami

Elektroniczne repozytoria dokumentów zawsze pod ręką

Uniwersytet Warszawski

Dział Sieci Komputerowych

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel.: +48 22 55 22 037
e-mail: dsk@adm.uw.edu.pl
Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego