Nagłówek

Opis usługi

Interaktywny portal informacyjny to zbiór narzędzi, które będą wykorzystywane przez różne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego do komunikowania się wewnątrz Uniwersytetu ale również ze światem zewnętrznym. Te narzędzia to:

 • szablon graficzny dla stron UW,

 • wycieczka wirtualna po UW,

 • spis pracowników,

 • kalendarze studenckie/pracownicze,

 • aplikacja „Moje Konto”,

 • aplikacja mobilna Uniwersytetu Warszawskiego.

Szablon graficzny dla stron Uniwersytetu Warszawskiego

Została przygotowana koncepcja graficzna, która ma ujednolicać wizualnie wszystkie strony oraz aplikacje internetowe  wytwarzane na Uniwersytecie Warszawskim. W oparciu o tę koncepcję został przygotowany motyw graficzny do używanego na Uniwersytecie Warszawskim CMSa WordPress. Przygotowany motyw został wytworzony w taki sposób, żeby wyświetlał się dobrze na wszystkich rodzajach urządzeń od smartfonów przez tablety po duże ekrany (Responsive Web Design). Motyw zostanie udostępniony jednostkom Uniwersytetu w kilku formach:

 • motyw WordPress zainstalowany w Centralnym Systemie CMS UW zarządzanym przez Pion Informatyczny
 • motyw WordPress w opcji do pobrania dla jednostek potrzebujących rozbudować jego funkcjonalność
 • wersja HTML w opcji do pobrania dla jednostek budujących swoje aplikacje

Motyw WordPress posiada zaprojektowane kilka różnych układów treści, ale możliwe jest własne dostosowanie projektu do potrzeb swojej strony internetowej.

❯❯ Przejdź do strony Szablonu graficznego

Wycieczka Wirtualna po Uniwersytecie Warszawskim

W oparciu o technologie Google Bussines View, która jest rozbudową projektu Street View pozwalającą na pokazywanie wnętrz budynków, została stworzona wirtualna wycieczka po budynkach Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach projektu przygotowane zostały wycieczki po :

Dodatkowo wytworzony został dodatek do systemu CMS WordPress, który umożliwia w łatwy sposób dołączać wybraną wycieczkę do stron internetowych. Pozwoli to na precyzyjne pokazywanie wybranego fragmentu wycieczki wirtualnej np. pokazanie gościom konferencji jak dojść do sali.

❯❯ Przejdź do strony wycieczki

Spis pracowników

Narzędzie obsługujące spis pracowników wykorzystuje dane z USOSa. Spis pracowników do przechowywania danych wykorzystuje Solr (czyt. solar). Jest to serwer wyszukiwania pełnotekstowego bazujący na bibliotece Lucene. Rozwijany jest przez Apache Foundation i rozpowszechniany na licencji open source. Spis pracowników będzie osadzony poprzez specjalnie przygotowaną wtyczkę do CMS WordPress. Wtyczka ta umożliwia pokazywanie dwóch widoków danych

 • widok prosty dla osób niezalogowanych
 • widok rozbudowany dla zalogowanych

❯❯ Przejdź do strony Spisu Pracowników

Kalendarze studenckie / pracownicze

Aplikacja ta służy do generowania kalendarzy zawierających plany zajęć użytkowników na dany semestr. Kalendarze przygotowywane są w oparciu o dane z USOS. Pliki przygotowywane są w formacie iCalendar (rozszerzenie .ics), wspieranym przez większość programów pocztowych (Outlook, Thunderbird, Google Calendar) oraz urządzenia mobilne.

Aplikacja generuje dwa typy kalendarzy:

 • kalendarze publiczne – zawierające dostępne publicznie (w USOSweb) plany zajęć, których użytkownik jest prowadzącym
 • kalendarze prywatne – zawierające plany zajęć, których użytkownik jest uczestnikiem. Informacje te są niejawne, w związku z czym chronione są dodatkowym kluczem, będącym częścią adresu URL.

Ze względu na zakres danych dostępne są tu dwa rodzaje kalendarzy, zawierających:

 • zajęcia tylko w roli studenta
 • wszystkie zajęcia użytkownika – zarówno jako prowadzący, jak i student (o ile tylko zajęcia danego typu występują w danym semestrze).

❯❯ Przejdź do strony Kalendarzy

Aplikacja „Moje Konto”

Aplikacja ta będzie umożliwiała pracownikom zmianę swoich podstawowych danych w systemie USOS, z którego pobierane są dane do spisu pracowników. Zmiany dotyczyć będą:

 • pracowniczego adresu e-mail
 • adresu pracowniczej strony internetowej
 • telefonu kontaktowego

Aplikacja będzie również pozwalała na zmianę haseł do:

 • konta w systemie ActiveDirectory
 • konta w kliencie USOS

❯❯ Przejdź do strony aplikacji Moje Konto

Aplikacja mobilna Uniwersytetu Warszawskiego

Aplikacja mobilna została przygotowana, żeby pełnić funkcję rozbudowanego przewodnika po Uniwersytecie Warszawskim. Przewodnik został przygotowany w dwóch wersjach językowych. Możliwy jest wybór trybu działania aplikacji:

 • wersja dla studenta/pracownika
 • wersja dla turysty

W zależności od wersji układ głównego menu wygląda inaczej. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie dostępu do informacji w zależności od grupy docelowej.

Aplikacja mobilna posiada następujące funkcjonalności:

 • katalog ważnych miejsc na UW z podziałem na kategorie
 • mapę uniwersytetu
 • listę aktualności
 • listę przydatnych informacji np. jak skonfigurować eduroam
 • listę odnośników do ważnych stron uniwersyteckich

❯❯ Pobierz aplikację mobilną na platformę Android

Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego