Nagłówek

Opis usługi

Logowanie federacyjne pozwala na logowanie się do udostępnionych usług przy użyciu loginu i hasła ze swojej instytucji. Dzięki niemu, wystarczy jedno konto, by korzystać z zasobów wielu instytucji.

Usługa działa w oparciu o zaufanie w protokole SAML 2.0. Pozwala na łączenie centrów poświadczeń różnych dostawców. Otwarty protokół ułatwia integracje aplikacji z logowaniem federacyjnym.

System logowania został przygotowany w oparciu o Active Directory Federation Services (ADFS), który jest składnikiem systemu Microsoft® Windows Server™ , udostępniającym w sieci Web technologie rejestracji jednokrotnej (SSO, single-sign-on), dzięki którym użytkownik może zostać uwierzytelniony w wielu aplikacjach sieci Web w czasie jednej sesji online. W tym celu program ADFS obsługuje bezpieczne udostępnianie tożsamości cyfrowej i praw użytkowników (oświadczeń) w różnych systemach zabezpieczeń i różnych przedsiębiorstwach.

Projektując system zaplanowaliśmy udostępnianie jednostkom zewnętrznym do Uniwersytetu Warszawskiego możliwości łączenia się w federację z naszym systemem logowania. Pozwoli to pracownikom innych jednostek do logowania się do naszych usług kontem swojej jednostki. Przykładem użycia jest logowanie do USOS Cloud.

Aktualnie system logowania pozwala na logowanie się przy wykorzystaniu dwóch idP (dostawców tożsamości): Uniwersyteckiego systemu Active Directory oraz CAS (logowanie.uw.edu.pl)

❯❯ Przejdź do strony Federacyjnego zarządzania tożsamością

Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego