Nagłówek

Opis usługi

Elektroniczne zarządzanie dokumentami zrealizowane w ramach projektu zostało przygotowane w oparciu o technologię MS Sharepoint.

SharePoint jest wielozadaniową platformą, pozwalającą na zarządzanie i zabezpieczanie stron internetowych oraz różnego rodzaju plików i dokumentów importowanych pomiędzy serwerem a klientem. Dodatkowo umożliwia współpracę i integrację pomiędzy sobą serwerów sieciowych oraz zawartych w nich repozytoriach danych.

W ramach platformy elektonicznego zarządzania dokumentami powstało kilka instancji Sharepoint w których jednostki Uniwersytetu mogą tworzyć witryny w ramach których możliwe jest współdzielenie dokumentów jak również wspólna praca nad ich redakcją. Ważną funkcjonalnością systemu jest możliwość przechowywania dokumentów w ramach bibliotek, które pozwalają oprócz magazynowania na opisywanie matadanymi wprowadzanych plików.

Dostęp do systemu można otrzymać po kontakcie mailowym na dsk-admin@adm.uw.edu.pl

❯❯ Przejdź do strony Elektronicznego zarządzania dokumentami

Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego