Nagłówek

Opis usługi

Ideą projektu jest stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego obsługę struktury administracyjnej urzędu oraz procesów realizowanych przez ten urząd. Poprzez graficzne przedstawienie procesów można ułatwić zrozumienie przebiegu procesu.

Procesy biznesowe realizowane w urzędzie mogą być tworzone w obrębie wielu jednostek administracyjnych urzędu. Tworzenie procesów biznesowych realizowanych w poszczególnych jednostkach administracyjnych urzędu odbywa się za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Procesy są widoczne dla użytkowników w zależności od grupy do jakiej dany użytkownik należy. System obsługuje język polski i angielski.

System wspiera mapowanie procesów biznesowych tj. graficzne przedstawienie procesu bądź zespołu procesów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Umożliwia to przedstawienie w formie najczęściej graficznej wszystkich działań i powiązań w organizacji.

❯❯ Przejdź do strony Wirtualnego Schematu Urzędu

Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego