Nagłówek

Opis usługi

W ramach projektu wytworzono następujące usługi:System zdalnego dostępu do usług https://vpn.uwcloud.pl/. System umożliwia bezpieczny, rozliczany i granularny dostęp do systemów USOSCloud. Głowym celem działania systemu jest zabezpieczenie danych przetwarzanych w systemach USOSCloud.

❯❯ Przejdź do usługi VPN

Skaner aplikacji internetowych https://skaner.uwcloud.pl/ to system umożliwiający przeprowadzenie periodycznych testów penetracyjnych oraz testów zgodności zarówno aplikacji jak i infrastruktury serwerowej i sieciowej. Dostęp do systemu lub raportu z testów aplikacji można otrzymać po kontakcie mailowym na net@adm.uw.edu.pl

❯❯ Przejdź do Skanera Aplikacji Internetowych

Kurs multimedialny – bezpieczne aplikacje dla Mazowsza. Kurs online dostępny na http://kampus.come.uw.edu.pl/ zawiera 10 ok 2,5h lekcji dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego omawiającego m.in. dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznych aplikacji i systemów informatycznych.

Kurs dostępny w języku angielskim.

  • Lesson 1: Information security governance and risk management
  • Lesson 2: Access control
  • Lesson 3: Telecommunications and network security
  • Lesson 4: Software development security
  • Lesson 5: Cryptography
  • Lesson 6: Security architecture and design
  • Lesson 7: Security operations
  • Lesson 8: Business continuity and disaster recovery planning
  • Lesson 9: Physical and environmental security
  • Lesson 10: Legal, regulations, investigations and compliance

❯❯ Przejdź do Kursu multimedialnego

Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego