20 grudnia 2014

Nowa usługa: Interaktywny portal informacyjny

19 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim w ramach usługi nastąpiło uruchomienie ogólnouczelnianego szablonu Graficznego dla stron www, Wirtualnej Wycieczki po UW, spisu pracowników oraz studenckiego i pracowniczego kalendarza. Towarzyszyło temu uruchomienie aplikacji „Moje konto”, która ułatwia zarządzanie swoimi danymi i aplikacji mobilnej UW. Zobacz więcej

4 grudnia 2014

Konferencja promująca projekt: „Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu”

W dniach 17-18 grudnia w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu”. Powstanie nowych narzędzi informatycznych oraz zakup nowoczesnej infrastruktury sfinansowane zostało ze źródeł regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. Aplikacje stworzone przez Uniwersytet będą dostępne dla innych szkół wyższych oraz instytucji publicznych Mazowsza.

W ramach projektu powstały m.in.:

  • USOSCloud – usługa umożliwiająca korzystanie z systemu USOS przez inne uczelnie, obecnie korzysta z niej Uniwersytet Muzyczny w Warszawie oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna,
  • schemat urzędu – aplikacja pozwalająca odzwierciedlić strukturę administracyjną urzędu oraz procesy w niej zachodzące,
  • aplikacja pozwalająca na elektroniczne zarządzania dokumentami,
  • aplikacja umożliwiająca zarządzanie projektami poprzez Sharepoint’a,
  • aplikacja ułatwiająca obsługę zamówień publicznych,
  • aplikacja mobilna UW,
  • skaner bezpieczeństwa aplikacji internetowych,
  • kurs multimedialny – bezpieczne aplikacje dla Mazowsza.

Dzięki projektowi Uniwersytet nie tylko stworzył i przetestował nowe narzędzia, zbudował też infrastrukturę umożliwiającą rozwijanie kolejnych pomysłów, usług i aplikacji.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele instytucji, przede wszystkim edukacyjnych, które będą mogły korzystać z e-usług stworzonych przez UW.

Reklama
Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego