14 listopada 2014

Nowa usługa: Wirtualny schemat urzędu

14 listopada nastąpiło uruchomienie i udostępnienie systemu Wirtualnego Schematu Urzędu. Zobacz więcej

12 listopada 2014

Nowa usługa: Elektroniczne zarządzanie dokumentami

12 listopada nastąpiło uruchomienie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Zobacz więcej

9 listopada 2014

Nowa usługa: Federacyjne zarządzanie tożsamością

9 listopada uruchomiliśmy system federacyjnego logowania się do pozostałych udostępnionych usług. Zobacz więcej

4 listopada 2014

Uruchomienie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w chmurze

4 listopada UW udostępniło mazowieckim instytucjom dydaktycznym usługę USOSCloud. Zobacz więcej

1 listopada 2014

Uruchomienie usługi Bezpieczne aplikacje internetowe dla Mazowsza

1 listopada udostępniono szereg aplikacji dla mazowieckich instytucji. Staraliśmy się, by usługa była łatwo dostępna i zrozumiała, dlatego użytkownicy po przejściu multimedialnego kursu online, mogą przetestować kompatybilność usługi z ich systemem przy pomocy naszego skanera aplikacji internetowych. Zobacz więcej

Reklama
Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego