Nowa usługa: Interaktywny portal informacyjny

19 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim w ramach usługi nastąpiło uruchomienie ogólnouczelnianego szablonu Graficznego dla stron www, Wirtualnej Wycieczki po UW, spisu pracowników oraz studenckiego i pracowniczego kalendarza. Towarzyszyło temu uruchomienie aplikacji „Moje konto”, która ułatwia zarządzanie swoimi danymi i aplikacji mobilnej UW. Zobacz więcej

Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego